Close
Skip to content

Sustavi obrade tla u funkciji ekološke stabilnosti

Miro Stošić, Ljubica Ranogajec, Brigita Popović

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.4 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Stacionarni poljski pokus za ozimu pšenicu u Hrvatskoj proveden je tijekom triju sezona . Namjera ovoga istraživanja bila je ispitati i dijagnosticirati utjecaj sustava obrade tla (TSs) na kemijska svojstva tla (kiselost tla, sadržaj fosfora, kalija i organske tvari. TSs-i su bili CT — oranje do 30 cm dubine; DT — tanjuranje do 8-12 cm dubine; LT — rahljenje do 35 cm dubine; NT — bez obrade tla. Eksperimentalni dizajn je bio randomizirani blok dizajn u četiri ponavljanja, u kojem je osnovna TSs parcela bila 540 m2 . Uzorkovanje za sloj tla 0-30 cm obavljeno je prije postavljanja pokusa i nakon triju sezona s ukupno 320 uzoraka tla. Kemijska analiza provedena jer prema standardnim pedološkim postupcima. Standardna statistička analiza provedena softverom SAS 9.3 i Microsoft Excel 2016. Dobiveni rezultati upućuju da se na sustavima s plićom obradom ili bez obrade javlja izražena akumulacija fosfora i kalija uz izraženu vertikalnu stratifikaciju. Istodobno ovi TSs-i osiguravaju konzervaciju organske tvari tla i očuvanje plodnosti tla. Poljoprivredna proizvodnja uz primjenu reduciranih sustava obrade tla ima svoju učinkovitost i snagu kroz sprječavanje degradacije tla

Dopisni autor:
Brigita Popović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, brigita.popovic@fazos.hr