Close
Skip to content

Štetnost kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) u uvjetima višegodišnje ponovljene sjetve kukuruza

Ivan Lović, Ankica Sarajlić, Emilija Raspudić

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.6 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) pripada najvažnijim štetnicima kukuruza. Istraživanje je provedeno u Gorjanima tijekom 2020. godine s ciljem utvrđivanja kako ponovljena sjetva kukuruza utječe na pojavu i brojnost kukuruzne zlatice, razinu oštećenja korijena, tolerantnost biljaka te prinos. Zasijan je hibrid kukuruza OS 378 u dva tretmana (ponovljena sjetva i monokultura tri godine). Štete uzrokovane hranidbom ličinaka utvrđene su očitanjem oštećenja korijena. Tolerantnost biljaka utvrđena je očitanjem veličine korijena i razvoja sekundarnoga korijenja, a let imaga pratio se žutim ljepljivim pločama. Prisutnost kukuruzne zlatice zabilježena je na objema istraživanim parcelama. Prosječna brojnost imaga po danu i mamcu u ponovljenoj sjetvi iznosila je 1,07, a u trogodišnjoj monokulturi 0,99. Oštećenje korijena ocijenjeno je prosječnom ocjenom 0,75 (ponovljena sjetva), odnosno 1,25 (trogodišnja monokultura). Veličina korijena ocijenjena je prosječnim ocjenama 2,50 (ponovljena sjetva) i 3,70 (trogodišnja monokultura), a prosječni porast sekundarnoga korijenja s 3,20 (ponovljena sjetva),
odnosno 3,05 (trogodišnja monokultura). Lošije ocjene korijena bile su kod uzgoja kukuruza u trogodišnjoj monokulturi, što ukazuje kako dodatna godina monokulture može uzrokovati veće štete. Prinos kukuruza u ponovljenoj sjetvi bio je viši za 2,53
t/ha u odnosu na trogodišnju monokulturu. Preporuča se izbjegavanje daljnje sjetve kukuruza na ovim površinama te poštivanje višegodišnjega plodoreda.

Dopisni autor:
Ivan Lović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, ivan.lovic@gmail.com