Close
Skip to content

Status nematoda korijenovih kvržica roda Meloidogyne u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na karantenske vrste

Tamara Rehak Biondić, Josipa Puškarić, Barbara Gerič Stare, Mirjana Brmež

https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.4 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Nematode korijenovih kvržica iz roda Meloidogyne pripadaju ekonomski najvažnijoj skupini biljnoparazitskih nematoda i jedne su od najvažnijih biljnih štetnika koji mogu uzrokovati značajne ekonomske gubitke u biljnoj proizvodnji. Oni su polifagni, dobro prilagođeni, obligatni endoparaziti gotovo svih viših biljnih vrsta, uključujući i važne poljoprivredne kulture. Unutar roda Meloidogyne opisano je oko stotinu vrsta, od kojih su četiri vrste, Meloidogyne incognita, M. arenaria., M. javanica i M. hapla, važni štetnici u biljnoj proizvodnji i najrašireniji u svijetu. Od 2010. godine u Europi su potvrđene dvadeset tri vrste, od čega su u Hrvatskoj otkrivene tri nekarantenske vrste. Mnoge vrste nematoda iz roda Meloidogyne mogu se smatrati opasnim invazivnim štetnicima u poljoprivredi jer se mogu brzo širiti zbog globalne trgovine, promjena tehnologija u proizvodnji koje dovode do smanjene upotrebe pesticida i klimatskih promjena. Kako bi se spriječilo ili ograničilo unošenje i širenje triju vrsta nematoda korijenovih kvržica, Meloidogyne chitwoodi, M. fallax i M. enterolobii uvrštene su na europski popis karantenskih nematoda. Vrsta M. mali uvrštena je na karantensku listu EPPO A2, uz tri navedene vrste, dok su M. ethiopica, M. luci i M. graminicola na popisu upozorenja (to jest na listi EPPO Alert). Očekuje se da će tropske vrste roda Meloidogyne poput M. enterolobii, M. ethiopica i M. luci, kao i M. incognita, M. arenaria i M. javanica, postati važni štetnici u umjerenim zonama zbog novih, povoljnijih (toplijih) klimatskih uvjeta za njihov razvoj, što može predstavljati velik rizik za poljoprivrednu proizvodnju. U Hrvatskoj je potvrđena velika rasprostranjenost populacija nematoda roda Meloidogyne spp., ali su znanstvene spoznaje o identifikaciji vrsta vrlo skromne. Zbog raznolikosti tla i klimatskih uvjeta prisutnih u Hrvatskoj, očekujemo da ćemo u budućnosti pronaći više vrsta roda Meloidogyne negoli je dosada poznato. To je jedan od razloga za početak intenzivnijega praćenja vrsta roda Meloidogyne u Hrvatskoj.

Dopisni autor:
Josipa Puškarić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, jpuskaric@fazos.hr