Close
Skip to content

Simulacija glavnih agrarno-političkih pokazatelja tržišta goveđega mesa u Republici Hrvatskoj AGMEMOD modelom parcijalne ravnoteže

David Kranjac, Krunoslav Zmaić, Ivan Štefanić, Sanja Jelić Milković, Nikola Raguž, Emil Erjavec

https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.7 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Srednjoročna simulacija razvoja glavnih agrarno-političkih pokazatelja tržišta goveđega mesa u Hrvatskoj do 2030. godine izrađena je putem modela parcijalne ravnoteže AGMEMOD (AGricultural MEmber State MODeling). Rezultati modela do kraja simuliranoga razdoblja, uz pretpostavku nastavka postojećih mjera i instrumenata Zajedničke poljoprivredne politike, potvrđuju razvoj negativnih trendova u sklopu tržišta goveđega mesa uočenih pregledom povijesnih podataka. Do kraja simuliranoga razdoblja očekuje se smanjenje ukupnoga broja goveda za 8,63% i proizvodnje goveđega mesa za 24,46%, dok domaća potrošnja raste za 25,91%. Negativni proizvodni pokazatelji uz rastuću domaću potrošnju mogli bi uzrokovati rast uvoza goveđega mesa za 82,68%, uz stupanj samodostatnosti od 49% do 2030. godine. Cijena goveđega mesa od ulaska Hrvatske u Europsku uniju je stabilna, te se stabilan razvoj, uz blagi trend smanjenja, očekuje do kraja simuliranoga razdoblja.