Close
Skip to content

Sadržaj fenola i antioksidacijski kapacitet u infuzijama listova istarskih sorata maslina

Ines Kovačić, Josipa Bilić, Slavica Dudaš, Danijela Poljuha

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.6  (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Proučavani su utjecaji metoda pripreme infuzija i veličine listova na fenolni sadržaj i antioksidacijske sposobnosti infuzija listova tri istarske sorte maslina (Buža, Rosinjola i Istarska bjelica). Infuzije su pripremljene iz cjelovitih, grubo i fino mljevenih listova maslina ekstrahiranih u prokuhanoj vodi 5, 15 ili 30 minuta. Učinkovitost je ekstrakcije kvantificirana sadržajem fenola, flavonoida, neflavonoida i antioksidacijskoga kapaciteta. Fenolni sadržaj prvenstveno je utjecao na infuzijsko vrijeme, nakon čega slijedi veličina čestica listova. Najveće vrijednosti ukupnih fenola i neflavonoida izmjerene su u infuzijama fino mljevenih listova sorti Rosinjola i Buža, dok je najveća vrijednost ukupnih flavonoida izmjerena u infuziji listova Istarske bjelice, nakon 30 minuta ekstrakcije. Veličina čestica imala je najveći učinak na antioksidacijski kapacitet u svim sortama, pokazujući veće vrijednosti u infuzijama fino usitnjenih listova. Najveće vrijednosti antioksidacijskoga kapaciteta zabilježene su u infuzijama listov a Rosinjole mjerene ABTS metodom, a I. bjelice FRAP metodom. Antioksidacijski kapacitet u ispitivanim infuzijama listova maslina korelira sa sadržajem ukupnih fenola i neflavonoida, dok ukupni flavonoidi imaju slab učinak (osim u infuzijama Rosinjole). Dobiveni rezultati ukazuju na to da infuzije listova istarskih sorata maslina mogu biti vrijedan dodatak dnevnome unosu bioaktivnih spojeva.

Dopisni autor:
Ines Kovačić, Odjel za prirodne i zdravstvene studije, Juraj Dobrila Sveučilište u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska, ikovacic@unipu.hr