Close
Skip to content

Razlike u sazrijevanju dviju vrsta djeteline i utjecaj desikacije prije žetve

Zuzana Kubíková, Helena Hutyrová, Hana Smejkalová

https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlike između sazrijevanja djeteline inkarnatke (Trifolium incarnatum L.) i crvene djeteline (Trifolium pratense L.) ovisno o primjeni desikanata prije žetve. Određena je razlika ovisno o vrsti tijekom više godina za odabrane pokazatelje: sušenje listova, stabljike i cvati tijekom sazrijevanja te ponovni porast usjeva, otvaranje plodova i prinos sjemena. Listovi, stabljike i cvati su se prirodno brže sušili kod djeteline inkarnatke negoli kod crvene djeteline. Kod inkarnatke je sušenje listova, stabljike i cvati je prije žetve iznosilo 80 – 100%, 50 – 95%, odnosno 100%, a kod crvene djeteline 25 – 84%, 20 – 72%, odnosno 45 – 99%. Također su utvrđene razlike u pokrovnosti usjeva nakon retrovegetacije i sušenje cvati. U predžetvenim tretmanima inkarnatke i crvene djeteline uspoređena je učinkovitost dikvata s učinkovitošću drugih herbicida (piraflufen-etil, karfentrazon-etil i pelargonska kiselina) te s učinkovitošću visoke doze DAM gnojiva (tekuće gnojivo, urea-amonij nitratom). U usporedbi s dikvatom, kod ostalih djelatnih tvari sušenje je bilo sporije. Nije utvrđen utjecaj korištenih djelatnih tvari na prinos, masu tisuću zrna i klijavost sjemena.

Dopisni autor:
Zuzana Kubíková, Agricultural Research, Ltd., Zahradní 1, 66441 Troubsko, Czech Republic, kubikova@vupt.cz