Close
Skip to content

Razlike u invazivnosti nekih stranih biljnih vrsta između kontinentalnog i obalnog dijela Hrvatske

Nenad Novak, Maja Novak

https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.9 (stručni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Hrvatska je mala, ali heterogena zemlja, s različitim pedološko-klimatskim uvjetima u svojim dijelovima. U kontinentalnoj regiji, isključujući planinsku regiju, klima je umjerena kontinentalna, mediteranska i submediteranska. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti prisutnost i razinu agresivnosti nekih invazivnih stranih biljaka između kontinentalnoga i obalnoga dijela Hrvatske. Amorfa (Amorpha fruticosa L.), Japanski dvornik (Reynoutria japonica Houtt.) i velika zlatnica (Solidago gigantea Ait) široko su rasprostranjene i vrlo agresivne u kontinentalnoj, ali slabo prisutne u obalnome dijelu Hrvatske. Pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) je prisutan u svim županijama, međutim veću agresivnost pokazuje u obalnome području, uključujući otoke i neka zaštićena područja.

Dopisni autor:
Maja Novak, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu bilja, Gorice 68b, 10000 Zagreb, Hrvatska, maja.novak@kcphs.hr