Close
Skip to content

Rasprostranjenost vrste Heterodera schachtii Schmidt 1871 na području Tovarnika i mogućnosti suzbijanja

Dinka Grubišić, Renata Bažok, Zrinka Drmić, Ivanka Kartelo, Martina Mrganić

https://doi.org/10.18047/poljo.22.1.4 (izvorni znanstveni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Repina cistolika nematoda jedna je od najvažnijih štetnih vrsta na šećernoj repi. Na području Tovarnika, prije 37 godina, utvrđena je na 194 ha proizvodnih površina. Kako se radi o području intenzivne proizvodnje šećerne repe, cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi današnju rasprostranjenost toga štetnika. U periodu 2012.-2014. pro- vedeno je uzorkovanje 1159,49 ha repišta te su prikupljena 692 uzorka tla. Uzorci tla obrađeni su pomoću Spearsovoga flotacijskoga uređaja, ciste su identificirane prema morfološkim obilježjima, a vitalnost određena drobljenjem cista u Huysmanovom homogenizatoru. Visina populacije izražena je po g tla i služi za određivanje odgovarajućih mjera zaštite. Vrsta H. schachtii utvrđena je u 34,54% pregledanih uzo- raka tla, odnosno 40% uzorkovanih repišta. Ukupno zaražena površina iznosi 867,21 ha, što svjedoči o održanju, ali i značajnome proširenju vrste H. schachtii na području Tovarnika. Visina populacije vrste H. schachtii na uzorkovanim površinama kreće se 0,06 – 20,72 jaja i ličinki/g tla te se radi o zarazi u tragovima do vrlo visoke zaraze. Po utvrđivanju visine populacije na pojedinim površinama, određivanjem prikladnih mjera zaštite, kao što su pravilan plodored, suzbijanje korova domaćina, sjetva lovnih usjeva i tolerantnih sorata šećerne repe, može se spriječiti daljnji porast populacije štetnika u tlu i tako omogućiti dugoročnu proizvodnju šećerne repe.

Dopisni autor:
Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, djelinic@agr.hr