Close
Skip to content

QTL kartiranje za svojstva kvalitete zrna kod testkrižanaca biparentalne populacije kukuruza korištenjem podataka genotipizacije sekvenciranjem

Vlatko Galić, Mario Franić, Antun Jambrović, Zvonimir Zdunić, Andrija Brkić, Domagoj Šimić

https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.5 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Proveli smo QTL kartiranje u test križancima IBMSyn4 populacije za tri svojstva kvalitete zrna: sadržaj ulja i proteina te hektolitarsku masu. 191 fenotipizirana i genotipizirana linija korištena je kao “training” populacija, dok je 85 linija, koje su bile samo genotipizirane, činilo „validacijsku“ populaciju pri izračunavanju najboljih linearnih nepristranih predviđanja (BLUP). QTL analiza provedena je na ukupno 276 fenotipova. 92000 filtriranih SNP markera, dobivenih genotipizacijom sekvenciranjem (GBS), korišteno je za izračun BLUP-ova, dok je set od 2178 genetski kartiranih SSR markera korišten za QTL analizu. Pri jednostavnom QTL skeniranju, detektirali smo nekoliko QTL-ova slabijega fenotipskoga učinka: jedan za sadržaj ulja (kromosom 1), jedan za sadržaj proteina (kromosom 10) i četiri za hektolitarsku masu (kromosomi 1, 3, 5 i 10). QTL-ovi povezani s hektolitarskom masom imali su aditivno djelovanje te je njihovim združenim djelovanjem objašnjeno 18.25% fenotipske varijance. Samo jedan QTL za hektolitarsku masu na petome kromosomu bio je statistički značajan pri kompozitnom intervalnom kartiranju. Navedeni QTL podržava 9.97% fenotipske varijance. QTL-ovi detektirani u ovom istraživanju predstavljaju monitoring komercijalno najuspješnije elitne germplazme za svojstva kvalitete zrna.

Dopisni autor:
Vlatko Galić, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, vlatko.galic@poljinos.hr