Close
Skip to content

Prostorno modeliranje radi opisivanja prostorne varijabilnosti fizikalnih svojstava tla u istočnoj Hrvatskoj

Igor Bogunović, Igor Đekmeti, Ivan Magdić, Matej Vrbanić, Stefan Matošić, Milan Mesić

https://doi.org/10.18047/poljo.22.1.7 (izvorni znanstveni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Ciljevi ovoga istraživanja su opisati prostornu varijabilnost na opsegu proizvodne table i testirati interpolacijske modele radi odabira najboljega prostornoga pokazatelja otpora tla (PR), gustoće volumne (BD) i trenutačne vlažnosti (GWC) na praškasto ilovastome tlu u istočnoj Hrvatskoj. Mjerenja su obavljena na sjecištima mreže 25 x 25-m, gdje je stvoreno 40 pojedinih mjesta uzorkovanja. Svojstva tla mjerena su u središtu svakoga sjecišta, na dubinama 0-10 cm i 10-20 cm. Rezultati prikazuju da na dubini 0-10 cm BD, PR i GWC pokazuju snažnu prostornu zavisnost, dok je na dubini 10-20 cm zabilježena umjerena i slaba prostorna zavisnost PR, BD i GWC. Semi-variogramska analiza pretkazuje da se budući razmaci uzorkovanja istraživanih čimbenika mogu povećati na razmake od 34 m, u svrhu smanjenja troškova istraživanja. Osim toga, interpolacijski modeli bilježe podjednake vrijednosti korijena srednje kvadratne pogreške s visokom točnošću predikcije. Rezultati navode da istraživana svojstva nemaju jedinstvenu interpolacijsku metodu, što podrazumijeva potrebu za prostorno modeliranje, radi točnije procjene tih svojstava tla u istočnoj Hrvatskoj.

Dopisni autor:
Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, ibogunovic@agr.hr