Close
Skip to content

Promjene osjetljivosti starih i novoregistriranih kultivara slanutka (Cicer arietinum L.) na snijet prouzročenu patotipovima Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.

Alaettin Keçeli

https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.3 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Snijet, koju uzrokuje Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse (teleomorf Didymella rabiei), je jedan od najvažnijih stresnih biotičkih čimbenika koji zahvaćaju proizvodnju slanutka širom svijeta. Uslijed visoke varijacije u intenzitetu bolesti i opadanja otpornosti kultivara, potrebna su kontinuirana istraživanja. Svrha je ovoga istraživanja bila odrediti i ocijeniti osjetiljvost kultivara slanutka uzgajanih u Turskoj na patotipove A. rabiei tijekom različitih godina. Tijekom 2021. proveden je pokus u posudama s trima ponavljanima u randomiziranom plot dizajnu u klimatskoj komori. U istraživanju je korišteno petnaest registriranih kultivara slanutka (uključujući jedan osjetljiv kultivar i kontrolni osjetljiv kultivar) te četiri patotipa A. rabiei. Iako je patotip IV utvrđen kao najagresivniji, slijedili su ga patotip III, patotip II te patotip I. Kultivar Azkan, uključen u pokus kao tolerantni kultivar (T), ocjenjen je kao srednje osjetljiv/osjetljiv (MS/S), što je moguće objasniti postupnim opadanjem otpornosti protekom vremena. Međutim, smatra se kako je glavni uzrok veće otpornosti Akçin-91, registriranoga 1991., te Gökçe, registriranoga 1997., genska osnova tih kultivara u odnosu na nedavno registrirane kultivare.

Dopisni autor:
Alaettin Keçeli ; Pamukkale University, Faculty of Applied Sciences, Atatürk Bulvarı No:8, 20680 Kızılcasöğüt, Turska, alaettink@pau.edu.tr