Close
Skip to content

Promjena acidobazne ravnoteže krvi u lakon ovaca tijekom različitih stadija laktacije

Zvonko Antunović, Boro Mioč, Željka Klir Šalavardić, Ivan Širić, Valentino Držaić, Vatroslav Šerić, Sanja Mandić, Josip Novoselec

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.8 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj rada bio je utvrditi acidobaznu ravnotežu u krvi lakon ovaca tijekom različitih stadija laktacije. Za istraživanje je odabrano 30 lakon ovaca u laktaciji, koje su praćene u ranome (60. dan), srednjem (120. dan) i kasnom stadiju laktacije (180. dan). U krvnoj plazmi utvrđeni su pH, parcijalni tlak ugljičnoga dioksida (pCO2), parcijalni tlak kisika (pO2), ukupni tlak ugljičnoga dioksida (tCO2), saturacija kisikom (sO2), stvarni i standardni višak baza (Ea i Ecf) i elektroliti (Na+, K+, Ca2+, Cl- i HCO3 – – bikarbonati), a u serumu ukupni proteini (TP) i albumini (ALB). Također su izračunane sljedeće vrijednosti: razlika jakih iona (SID), z-vrijednost, anionski procjep (AG), slabi anioni i kationi (ATOTtp and ATOTalb), jaki ionski procjep (SIG), nemjereni anioni (XA) i koncentracije globulina. Utvrđen je značajan utjecaj stadija laktacije na većinu pokazatelja acidobazne ravnoteže u krvi lakon ovaca, osim sadržaja pCO2, Cl- , z-vrijednosti i SID-a. Utvrđeno je značajno povećanje sadržaja pO2, sO2, ATOTtp, ATOTalb, AG, SIGalb, SIGtp, XA, Na+, ukupnih proteina i albumina te smanjenje koncentracija K+ i Ca2+ u krvi lakon ovaca kako je laktacija odmicala kraju. Tijekom srednjega stadija laktacije utvrđene su značajne promjene većine pokazatelja acidobazne ravnoteže krvi lakon ovce u odnosu na druge stadije. Stadij laktacije može značajno utjecati na pokazatelje acidobazne ravnoteže krvi lakon ovaca te bi za potpuniju sliku pri izradi acidobazne ravnoteže trebalo uključiti i izračun SIG-a, viška baza (BE) i nemjerenih aniona (XA).

Dopisni autor:
Željka Klir Šalavardić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, zklir@fazos.hr