Close
Skip to content

Proizvodni pokazatelji i zdravstveno stanje teladi hranjene različitim udjelima u buragu nerazgradivog škroba i bjelančevina

Tomislav Koturić, Matija Domaćinović, Marcela Šperanda, Pero Mijić, Mislav Đidara, Branko Kolak, Ivana Klarić

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.9  (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako povećan udio u buragu nerazgradivoga škroba (RUS) i bjelančevina (RUP) utječe na proizvodni učinak i zdravstveno stanje teladi. Pokus je proveden na 36 teladi Holstein pasmine, prosječne starosti 7 dana, podijeljene u tri skupine s po 12 teladi, uz jednak omjer spolova. Pokus je podijeljen u dva razdoblja: 1) razdoblje pokusa – starter smjesa, i 2) razdoblje pokusa – grover smjesa. U starter razdoblju telad je napajana punim pasteriziranim mlijekom i mliječnom zamjenicom i dohranjivana starter smjesom, čiji se sirovinski sastav razlikovao ovisno o udjelu u buragu nerazgradivoga škroba i bjelančevina: skupina I (36,6% RUP i 16,5% RUS), skupina II (49,1% RUP i 27,6% RUS) i skupina III (53,5% RUP i 36,5% RUS). U grover razdoblju telad je hranjena mliječnom zamjenicom i grover smjesom koja se razlikovala po skupinama, ovisno o udjelu u buragu nerazgradivoga škroba i bjelančevina: skupina I (33,5% RUP i 15,8% RUS ), skupina II (48% RUP i 26,3% RUS) i skupina III (54,3% RUP i 34,6% RUS). Tjelesna masa i dnevni prirast u starter razdoblju bili su statistički značajno veći (P<0,05) kod teladi skupine III u odnosu na telad skupine I i II (74,75; 59,36; 66,58 kg), kao i dnevni prirasti (0,76, 0,49, 0,61 kg/d). Na kraju pokusa nije bilo značajnih razlika u tjelesnoj masi i dnevnome prirastu. Potrošnja starter smjese bila je statistički značajno veća (P<0,05) kod teladi skupine I (7,48 kg/d) i III (7,11 kg/d) u odnosu na telad skupine II (4,33 kg/d), a statistički značajno veća (P<0,05) bila je i ukupna potrošnja smjesa u istim skupinama (skupina I i II) u odnosu na telad skupine II. Vrijednosti konverzije hrane u starter razdoblju bile su, također, statistički značajno bolje (P<0,05) kod teladi skupine III (1,37 kg/kg) i II (1,50 kg/kg) u odnosu na telad skupine I (2,08 kg/kg). Rezultati praćenja zdravstvenoga stanja teladi (proljev, pneumonija) upućuju na to da različit udio u buragu nerazgradivoga škroba i bjelančevina nisu
imali izraženiji utjecaj na zdravlje teladi.

Dopisni autor:
Matija Domaćinović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, matija.domacinovic@pfos.hr