Close
Skip to content

Proizvodni pokazatelji brojlera hranjenih dodatkom propolisa i pčelinjega peluda

Ivana Prakatur, Ivan Miškulin, Dalida Galović, Zvonimir Steiner, Božica Lachner, Matija Domaćinović

https://doi.org/10.18047/poljo.25.1.10 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati učinak hranidbe uz dodatak propolisa i/ili pčelinjega peluda na proizvodne pokazatelje brojlera. Ovaj pokus proveden je na 200 brojlera provenijencije Ross 308 ravnomjerno raspoređenih po spolu, koji su bili podijeljeni u pet skupina. Tijekom cijeloga pokusa kontrolna je skupina brojlera bila hranjena krmnom smjesom, dok su pokusne skupine brojlera hranjene istom krmnom smjesom uz dodatak propolisa i pčelinjeg peluda, svakim dodatkom zasebno ili u kombinaciji u određenome omjeru. Prosječne vrijednosti tjelesne mase brojlera bile su znatno više 7. (p=0,001), 14., 21., 28., 35. (p<0,001) i 42. (p=0,002) dana tova u pokusnim skupinama brojlera u usporedbi s kontrolnom skupinom. Prosječne vrijednosti prirasta bile su znatno više 1. (p<0,001), 2. (p=0,002), 3. (p< 0,001), 4. (p= 0,029) i 5. (p=0,009) tjedna tova u pokusnim skupinama brojlera u usporedbi s kontrolnom skupinom. Ovo istraživanje je nedvojbeno pokazalo kako propolis i pčelinji pelud imaju značajan pozitivan učinak na proizvodne pokazatelje brojlera.

Dopisni autor:
Ivan Miškulin, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, , Josipa Huttlera 4, Osijek, Hrvatska, ivan.miskulin@mefos.hr