Close
Skip to content

Procjena proizvodnoga potencijala crvene djeteline (Trifolium pratense L.) u uvjetima okolišnoga stresa

Marijana Tucak, Svetislav Popović, Tihomir Čupić, Goran Krizmanić, Valentina Španić, Vladimir Maglič, Jasmina Radović

https://doi.org/10.18047/poljo.22.2.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Globalne klimatske promjene uzrok su sve veće pojavnosti ekstremnih klimatskih pojava. Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati utjecaj klime (oborina i temperature) na produktivnost populacija i sorti crvene djeteline različitoga genetičkoga podrijetla te identificirati materijale visokoga potencijala prinosa krme u uvjetima okolišnoga stresa. Tijekom dvije uzastopne godine (2012. – ekstremno sušni uvjeti, 2013. – vlažni vremenski uvjeti) na Poljoprivrednom institutu Osijek (Hrvatska) proučavane su dvadeset i tri populacije i sorte crvene djeteline različitoga zemljopisnog podrijetla. Poljski je pokus postavljen po metodi slučajnoga bloknoga rasporeda u tri ponavljanja. Prinos zelene mase i suhe tvari te visina biljaka procijenjeni su u obje vegetacijske godine, dok je prinos sjemena utvrđivan samo u prvoj godini uzrasta. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na stabilnost i adaptabilnost proučavanih sorti i populacija crvene djeteline u suhim ili vlažnim uvjetima proizvodnje. Hrvatske populacije (CD-3, TP-2, TP-7) i sorta Viva, srpska sorta K-17 i njemačka sorta Taifun pokazale su najveći potencijal prinosa krme u uvjetima oba okolišna stresa (izraziti sušni i vlažni uvjeti rasta) te predstavljaju vrijedan materijal koji će se koristiti u oplemenjivačkome programu crvene djeteline za poboljšanje tolerantnosti na abiotski stres.

Dopisni autor:
Marijana Tucak, Poljoprivreni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, mtucak@poljinos.hr