Close
Skip to content

Procjena organskog ugljika i kalcijevih karbonata u poljoprivrednim tlima Vis-NIR spektroskopijom

Boško Miloš, Aleksandra Bensa

https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.6 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Ciljevi ove studije bili su: (i) procijeniti mogućnost Vis-NIR spektroskopije za procjenu sadržaja organskog ugljika tla (OC) i CaCO3 u heterogenim poljoprivrednim tlima iz Dalmacije, Hrvatska, i (ii) usporediti učinkovitost dviju multivarijantnih kalibracijskih tehnika: partial least square regression (PLSR) i support vector machine regression (SVMR). Spektralni otisci ukupno 250 uzoraka tla (0-25 cm) uzeti su u laboratoriju korištenjem prijenosnoga Terra Spec 4 hi-res spektrometra, s rasponom valne dužine 350-2500 nm. Koeficijent determinacije (R2), rezidualno predikcijsko odstupanje (RPD) i korijen srednje kvadratne greške (RMSE) korišteni su za procjenu modela. Predviđanja CaCO3 korištenjem PLSR-a uz R2 od 0,86 i RPD 2,67 te SVMR-a uz R2 od 0,88 i RPD 2,82 indiciraju dobre prognozne modele. Predviđanje OC-a korištenjem SVMR-a (R2=0,84 i RPD=2,43) ukazuje na dobru procjenu, a PLSR metoda (R2=0,78 i RPD=1,94) na približnu kvantitativnu procjenu. Naši su rezultati pokazali (i) prihvatljivu točnost procjene CaCO3 i OC-a korištenjem Vis-NIR spektroskopije, (ii) da je SVMR metoda dala točnije procjene odabranih svojstava tla od PLSR-a i (iii) da se Vis-NIR spektroskopija, u kombinaciji sa SWMR-om može koristiti kao brza i jeftina metoda za određivanje CaCO3 i sadržaja organskog ugljika u tlu.

Dopisni autor:
Aleksandra Bensa, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, abensa@agr.hr