Close
Skip to content

Procjena količine makro i mikroelemenata u hrvatskim tradicijskim kultivarima graha (phaseolus vulgaris l.) korištenjem spektroskopije u bliskome infracrvenom području (NIRS)

Marina Vranić, Marko Petek, Krešimir Bošnjak, Boris Lazarević, Klaudija Carović-Stanko

https://doi.org/10.18047/poljo.25.1.7 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U ovome je istraživanju korištena spektroskopija u bliskome infracrvenom području (NIRS) za procjenu količine esencijalnih makro- i mikroelemenata u uzorcima najčešće uzgajanih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.) u Republici Hrvatskoj. Ukupno 175 uzoraka graha korišteno je za razvoj kalibracije uporabom modificirane metode najmanjih kvadrata (MPLS), metode regresije osnovne komponente (PCR) i metode najmanjih kvadrata (PLS). S obzirom na koeficijent korelacije (R2), standardnu grešku kalibracije (SEC) i standardnu grešku procjene (SEP), razvijeni kalibracijski modeli su (i) gotovo primjenjivi za procjenu dušika (N) (0,89; 0,12 i 0,45), (ii) slabo primjenjivi za procjenu željeza (Fe), cinka (Zn), kalijevog oksida (K2O) i kalija (K) te (iii) upotrebljivi za fosfor pentoksid (P2O5), fosfor (P), fitinsku kiselinu (PA) i mangan (Mn). Najpouzdaniji kalibracijski modeli razvijeni su korištenjem regresijskoga modela MPLS u usporedbi s kalibracijskim modelima dobivenim korištenjem PLS-a i modelima PCR-a. Zaključeno je da je za procjenu makro- i mikroelemenata spektroskopijom u bliskome infracrvenom području (NIRS) potrebno prikupiti veći broj uzoraka graha širih varijacija istraživanih makro- i mikroelemenata.

Dopisni autor:
Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, mpetek@agr.hr