Close
Skip to content

Procjena agronomskih vrijednosti i stabilnost komponenti prinosa
novostvorenih linija jaroga stočnog graška (Pisum sativum L.)

Goran Krizmanić, Tihomir Čupić, Marijana Tucak, Daniela Horvat,  Andrija Brkić, Ivica Beraković , Monika Marković

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Jedan od najvažnijih zadataka oplemenjivača jest poboljšanje svojstava oplemenjivačkoga materijala (sorata, linija) i stvaranje nove genetske varijabilnosti. Ciljevi ovoga istraživanja bili su sljedeći: tijekom dvije uzastopne godine (2019. i 2020.) procijeniti agronomsku vrijednost devet novostvorenih oplemenjivačkih linija jaroga stočnog graška, kao i procijeniti stabilnost komponenata prinosa te odabrati najperspektivnije genotipove za daljnji oplemenjivački postupak. Rezultati analize varijance pokazali su da postoje značajne razlike između istraživanih genotipova i okolina za većinu istraživanih svojstava i da u okviru identificiranih izvora varijacije najveći utjecaj ima varijacija uslijed utjecaja genotipova. Procjena stabilnosti obavljena je metodom grupiranja prema Francisu i Kannenbergu, na temelju koje su genotipovi L – OSMBK 1, L – OSMBK 3 za prinos zrna/biljci L – OSMBK 1, L – OSMBK 8, L – OSMBK 3, L – OSMBK 9 za masu 1000 zrna i L – OSMBK 9 za visinu biljke bili u skupini I, koja se odlikuje visokim vrijednostima i malim koeficijentom variranja svojstva te predstavljaju najstabilnije, a time i oplemenjivački najperspektivnije, genotipove

Dopisni autor:
Monika Marković – Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, monika.markovic@fazos.hr