Close
Skip to content

Prinos i kvaliteta korijena istraživanih hibrida šećerne repe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2013. godine

Milan Pospišil, Marina Brčić, Ana Pospišil, Jasminka Butorac, Ivan Tot, Andreja Žeravica

https://doi.org/10.18047/poljo.22.2.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U cilju dobivanja pouzdanih informacija o prinosu i kvaliteti korijena novih hibrida šećerne repe, postavljeni su sortni mikro pokusi na pokusnome polju Agronomskoga fakulteta u Zagrebu od 2010. do 2013. godine. U istraživanje je bio uključen ukupno 51 hibrid šećerne repe, koji su vlasništvo pet selekcijskih kuća koje plasiraju sjeme na hrvatskome tržištu. Istraživani hibridi značajno su se razlikovali po prinosu korijena i šećera te sadržaju šećera u korijenu u svim godinama istraživanja, osim u sušnoj 2011. godini. Međutim, veliki broj hibrida ostvario je po vrijednosti isti rezultat, jer su razlike unutar statistički dopuštenog odstupanja. U 2010. godini najveći prinos korijena (107,5 t/ha) i najveći tehnološki prinos šećera (13,5 t/ha) ostvario je hibrid Elvis. U ovoj godini najveći sadržaj šećera (15,68%) ostvario je hibrid Markus. U 2012. godini najveći prinos korijena (86,4 t/ha), kao i najveći prinos šećera (12,0 t/ha), ostvario je hibrid Serenada KWS, a najveći sadržaj šećera u korijenu (17,37%) imao je hibrid Denisa KWS. U 2013. godini najveći prinos korijena (90,2 t/ha) i najveći prinos šećera (10,8 t/ha) ostvario je hibrid Terranova KWS. U ovoj godini najveći sadržaj šećera u korijenu (15,23%) ostvario je hibrid Pharaon.

Dopisni autor:
Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, mpospišil@agr.hr