Close
Skip to content

Primjena nitrofiksirajućih bakterija u cilju redukcije mineralnih dušičnih gnojiva u uzgoju šećerne repe

Suzana Kristek, Sandra Brkić, Jurica Jović, Andrej Stanković, Boris Ćupurdija, Marina Brica, Krunoslav Karalić

https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.8 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj je provedenoga istraživanja ispitati mogućnosti redukcije mineralnih dušičnih gnojiva primjenom slobodnih (Azotobacter chroococcum) i asocijativnih (Azospirillum brasilense) dušičnih bakterija u kulturi šećerne repe, uz zadržavanje visokih prinosa i kvalitete korijena. Uz povrće, najviše nitrata skupljaju vrste porodice Chenopodiaceae, kojoj pripada i šećerna repa. Dušik je prinosotvorni element, pa se u gnojidbi koristi u velikim količinama; međutim on je i najnestabilniji makroelement koji se ispire u dublje slojeve tla i vrlo često dolazi do eutrofikacije podzemnih voda. Brojne bolesti povezuju se s visokom količinom nitrata, nitrita i nitroznih spojeva podrijetlom iz hrane biljnoga izvora, vode i suhomesnatih proizvoda. Rezultati istraživanja pokazali su da je moguće reducirati mineralnu gnojidbu dušikom primjenom nitrofiksirajućih bakterija, dapače s dobivanjem veće kvalitete istraživanih svojstava šećerne repe. Nitrofiksirajuće bakterije nastanile su rizosferu korijena i biljke su se mogle koristiti raspoloživim dušikom koji im u danome vegetacijskom periodu treba, što nije slučaj kod gnojidbe dušičnim gnojivima.

Dopisni autor:
Suzana Kristen, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, skristek@fazos.hr