Close
Skip to content

Prihrana u kasnu zimu stimulira brzi razvoj zajednica sive pčele (Apis mellifera carnica)

Zlatko Puškadija, Lejla Spiljak, Marin Kovačić

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.11  (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Zbog klimatskih promjena došlo je do promjena u strukturi i intenzitetu medonosnih paša. Ove promjene posljedično izazivaju neravnotežu u podjeli zadataka radilica u pčelinjoj zajednici što dalje uzrokuje spor
proljetni razvoj i slabo iskorištavanje proljetnih pčelinjih paša. Kako bi se ubrzao proljetni razvoj potrebno je izvršiti tehnološku mjeru prihrane pčelinjih zajednica pogačama. U istraživanju je bila analizirana sama
potreba prihrane ali i sastav pogača (peludna zamjenica i pčelinja pelud). Formirane su tri skupine sa po deset pčelinjih zajednica – kontrolna, prihranjivana pogačom s pčelinjom peludi (P) i peludnom zamjenicom (S). Između 22.2.2016. i 4.4.2016. obavljena su tri kontrolna mjerenja tijekom kojih je utvrđen broj pčela, količina
legla i masa pčelinjih zajednica. Istraživanje je pokazalo opravdanost provođenja tehnološke mjere prihrane pčelinjih zajednica u kasnu zimu s ciljem poticanja brzog proljetnog razvoja. Naime, kod završnog mjerenja u travnju rezultati su pokazali statistički značajne razlike između K skupine, s jedne strane i skupina P i S, s druge strane, u svim mjerenim pokazateljima. Prihranjivane zajednice skupina P i S imale su statistički značajno veću neto masu pčelinjih zajednica, veći broj pčela i više stanica legla. Rezultati ovog istraživanja potvrđuju kako je tehnološku mjeru prihrane u kasnu zimu potrebno provoditi na svim komercijalnim pčelinjacima koji su pripremljeni za proizvodnju meda, peludi, matične mliječi, matica pčela i pčelinjeg otrova.

Dopisni autor:
Zlatko Puškadija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek, Hrvatska, zpuskadija@pfos.hr