Close
Skip to content

Prednosti i prijetnje tehnologije preciznoga praćenja i upravljanja na mliječnim farmama

Matija  Domaćinović, Ivana Prakatur, Pero Mijić, Josip Novoselec, Ana Domaćinović, Dragan Solić

https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.9 (pregledni znanstveni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Pored uobičajenih radno-intenzivnih tehnoloških postupaka (hranjenja, mužnje, čišćenja,  liječenja),  u aktualnim trendovima današnje proizvodnje mlijeka sve se više važnosti pridaje i praćenju ponašanja životinja te stanju mikroklime u objektu. Dok se na manjim mliječnim farmama praćenje ponašanja provodi na manjem broju ciljanih životinja, na većim farmama se za potrebe praćenja životinja uvode brojni suvremeni elektronički mjerni uređaji, kao što su  senzori i biosenzori, pedometri, kompjutori, nadzorne 2D i 3D kamere, termokamere, mikrofoni, laserski detektori i automatske vage, a sve je objedinjeno pod nazivom PLF sustav (Precision Livestock Farming). Ovaj sustav funkcionira prema principu praćenja i prikupljanja podataka (individualno  ili skupno) odabranih  pokazatelja,  nakon  čega slijedi  algoritamska obrada podataka  u kompjutoru, pri čemu se integracijom većega  broja podataka dobiva  korisna  informacija  koja rezultira  prijedlogom  donošenja  odluke.  Prema rezultatima većega broja istraživanja, PLF sustav primijenjen na mliječnim kravama, odražava se pozitivno u smislu vrlo  ranoga  otkrivanja  stanja  bolesti  životinja  ili stresa, zbog čega se racionalnije koriste inputi proizvodnje, a sve rezultira većom učinkovitošću proizvodnje i poboljšanom dobrobiti proizvodnih životinja. Ipak, kako i sustav preciznih tehnologija, pored novih prilika, ostavlja i mogućnost određenih prijetnja, predložiti je da budućnost komercijalizacije sustava preciznih tehnologija na mliječnim farmama bude povjerena stavovima struke, koja će temeljem dobive- nih rezultata multidisciplinarnih istraživanja moći objektivno procijeniti višeznačnu korist ovoga PLF sustava.

Dopisni autor:
Matija  Domaćinović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti  Osijek,  Vladimira  Preloga  1, 31000  Osijek,  Hrvatska, mdomac@fazos.hr