Close
Skip to content

Pravila privatnosti

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o vama prikupljamo kada prijavite rad putem e-maila. Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati upotrebom “kolačića”.
Na svojoj web-stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.
Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete putem ove web-stranice, u čuvanje prikupljenih informacija ulažemo razumne tehničke i organizacijske mjere kako bi smo ih zaštitili od gubitka i/ili neovlaštenog pristupa, korištenja, mijenjanja ili objavljivanja. Ipak, ne možemo garantirati kako neovlaštene osobe neće nikada moći probiti ili zaobići uložene mjere zaštite i iskoristiti prikupljene informacije u neovlaštene svrhe.
Predaja rada moguća je jedino uz valjanu e-mail adresu i valjano ime. Radovi predani bez valjanih traženih informacija neće se uzeti u obzir za objavljivanje. Sve datoteke poslane na ove stranice postaju vlasništvo časopisa „Poljoprivreda“. Prije objavljivanja, poslani radovi neće biti dostupni drugim korisnicima stranica.
Prije prihvaćanja, poslani radovi moraju proći recenzentski postupak. Uz to, prihvaćeni radovi prije objavljivanja prolaze i lekturu. Prihvaćanjem ovih uvjeta ujedno prihvaćate sve eventualne promjene na radovima napravljene u procesu objavljivanja.
Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim radovima te potpisivanjem Izjave autora odobravaju da Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Poljoprivredni institut u Osijeku, kao izvorni izdavači, objave rukopis.
Časopis Poljoprivreda/Agriculture primjenjuje licenciju Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC) na svim objavljenim sadržajima. Navedena licencija omogućuje korištenje, distribuciju i reprodukciju sadržaja u bilo kojem mediju, uz uvjet da se izvorno djelo pravilno citira i ne koristi u komercijalne svrhe.
Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo vas da nas kontaktirate na poljoprivreda@fazos.hr. Također, možete zahtijevati informacije o svrsi i načinu obrade podataka te imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ukoliko su oni netočni. 
Povreda osobnih podataka označava povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga. U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo u roku 72 sata vas i nadležno nadzorno tijelo o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge te našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.
Korištenjem ove web-stranice dajete privolu na ova pravila privatnosti. U slučaju promjena naših pravila privatnosti obavijestit ćemo vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene pravila privatnosti dolje kako slijedi.
Ova pravila privatnosti posljednji put su izmijenjena 28. rujna 2021. godine.
U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi s našim skupljanjem i obradom vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).