Close
Skip to content

Potencijal prinosa sjemena i biomase bijele lupine (Lupinus albus L.) u ekološkoj proizvodnji

Ana Pospišil, Ksenija Ivanović, Milan Pospišil

https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.3 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Lupina je vrlo obećavajuća kultura za proizvodnju sjemena i biomase u ekološkoj proizvodnji. Cilj istraživanja provedenih na pokušalištu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom 2018. i 2019. godine bio je utvrditi prinos sjemena i biomase bijele lupine u ovisnosti o gustoći sjetve. Pokus je postavljen prema slučajnome bloknom rasporedu u četiri ponavljanja. U istraživanju su bile dvije sorte bijele lupine, Feodora i Energy, i tri gustoće sjetve: 50, 70 i 90 sjemenke/m2. Sorta Energy ostvarila je u 2018. godini veći prinos zelene mase i suhe tvari u odnosu na sortu Feodora. U 2019. godini veći prinos sorte Energy nije bio statistički značajan. Prinos zelene mase i suhe tvari povećavao se s povećanjem gustoće sjetve. U 2019. godini vremenske su prilike bile povoljnije za rast i razvoj lupine, te je ostvaren veći prinos sjemena u odnosu na 2018. godinu. Sorta Energy ostvarila je značajno veći prinos sjemena u 2018. godini. U obje godine istraživanja prinos sjemena rastao je s povećanjem gustoće sjetve. Broj mahuna i masa sjemena po biljci smanjivali su se s povećanjem gustoće sjetve, te su najmanje vrijednosti navedenih parametara ostvarene kod gustoće sjetve od 90 sjemenki/m2. U obje godine istraživanja zabilježena je tendencija smanjenja žetvenoga indeksa s povećanjem gustoće sjetve, ali razlike su bile vrlo male.

Dopisni autor:
Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, apospisil@agr.hr