Close
Skip to content

Polifenoli i njihova antioksidacijska aktivnost u hrvatskoj kolekciji crvene djeteline

Daniela Horvat, Marijana Tucak, Marija Viljevac Vuletić, Tihomir Čupić, Goran Krizmanić, Marija Kovačević Babić

https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Listovi crvene djeteline uzorkovani su u fazi pune cvatnje s dvije sorte, dvadeset oplemenjivačkih populacija i sedam lokalnih populacija crvene djeteline u Hrvatskoj s ciljem određivanja ukupnih fenola i flavonoida i njihove antioksidacijske aktivnosti spektrofotometrijskim metodama. Pronađena je statistički značajna varijabilnost među sortama/populacijama u ukupnome sadržaju fenola i flavonoida. Rezultati su pokazali da je crvena djetelina bogat izvor fenola s rasponom koncentracija od 38,67 do 59,96 mg GAE/g u ST te flavonoida od 21,19 do 51,48 mg CE/g u ST. Visoka koncentracija fenola i flavonoida izmjerena je u oplemenjivačkim populacijama/sortama CD-8, Rc-11/7, Rc-11/8, Rc-11/15 i OS Osiris. Biljni ekstrakt dobiven iz lista crvene djeteline imao je snažnu antioksidacijsku aktivnost prema difenil-1-pikrilhidrazilu (DPPH) s varijabilnošću od 31,50 do 63,14%, koja statistički značajno korelira sa sadržajem ukupnih fenola (r = 0,737) i flavonoida (r = 0,839). Dobiveni rezultati pokazuju da sirovi ekstrakti crvene djeteline imaju značajan antioksidacijski potencijal, pa se stoga mogu koristiti kao prirodan izvor biološki aktivnih tvari u prehrani ljudi i ishrani životinja.

Dopisni autor:
Marijana Tucak, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, marijan.tucak@poljinos.hr