Close
Skip to content

Planiranje nasada lijeske uporabom GIS-a i multikriterijske analize

Ivan Plaščak, Mladen Jurišić, Dorijan Radočaj, Željko Barač, Jerko Glavaš

https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.11 (prethodno priopćenje)
PUNI TEKST

Sažetak

Poljoprivredno je zemljište stacionarna komponenta s prostornim i ekološkim uvjetima na koje se ne može utjecati, kao što su topografija i klima. Provedeno istraživanje predstavlja metodologiju za izračun pogodnosti nasada lijeske temeljenu na multikriterijskoj analizi i primijenjenu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Devet kriterija koji predstavljaju topografska, klimatska, pedološka i infrastrukturna svojstva modelirana su u GIS okruženju. Vrijednosti stvorenih slojeva standardizirane su pomoću postupne standardizacije, a njihove težine izračunate su analitičkim hijerarhijskim procesom. Te su vrijednosti integrirane pomoću težinske linearne kombinacije, što je rezultiralo vrijednostima pogodnosti. Područje najviše pogodnosti za nasade lijeske na području istraživanja okolica je grada Iloka, s maksimalnom prikladnošću 4,1 od mogućih 5,0. Razina pogodnosti vizualizirana je u obliku tematske karte, koja omogućuje poljoprivrednicima interpretaciju podataka.

Dopisni autor:
Mladen Jurišić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, mjurisic@fazos.hr