Close
Skip to content

Pilot-istraživanje djelotvornosti prirodne formulacije u zaštiti uskladištene pšenice i ječma protiv skladišnih kukaca

Ivan Paponja, Vlatka Rozman, Pavo Lucić, Anita Liška

https://doi.org/10.18047/poljo.27.2.5 (Izvorni znanstveni članak)

PUNI TEKST

Sažetak

S kladišni kukci jedan su od glavnih uzroka nastanka gubitka uskladištenih žitarica. Većina mjera zaštite i dalje se oslanja na primjenu sintetičkih pesticida, ali zbog njihova negativnoga utjecaja na robu, ljudsko zdravlje i okoliš, velika je potreba za alternativnim mjerama zaštite. Razvijena je prirodna formulacija na bazi dijatomejske zemlje (DZ) SilicoSec®, obogaćena botaničkim komponentama (eteričnim uljem lavandina, kukuruznim uljem i prahom lovorova lišća) te silikagelom. Cilj istraživanja bio je testirati djelotvornost razvijene formulacije kao zaštitnoga sredstva uskladištenoga zrna pšenice i ječma u suzbijanju Sitophilus oryzae (L.), Rhyzopertha dominica (F.) i Tribolium castaneum (Herbst). Kao referentna usporedna vrijednost korištena je DZ SilicoSec®. Nakon šest mjeseci čuvanja u simuliranim skladišnim uvjetima, formulacija je u potpunosti suzbila razvoj početne populacije svih triju testiranih vrsta kukaca u pšenici i u ječmu. U pšenici je potpuna inhibicija postignuta pri dozi od 500 ppm kod T. castaneum te pri dozi od 600 ppm kod R. dominica i S. oryzae. U ječmu je potpuna inhibicija postignuta pri dozama od 500 ppm, 400 ppm i 600 ppm kod R. dominica T. castaneum i S. oryzae. Zaključno, rezultati ovoga istraživanja ukazuju na vrlo visoku učinkovitost razvijene prirodne formulacije na bazi dijatomejske zemlje, botaničkih komponenata i silikagela protiv triju glavnih vrtsa skladišnih kukaca, osiguravajući dugotrajnu zaštitu uskladištenoga zrna pšenice i ječma.

Ključne riječi: dijatomejska zemlja, botaničke komponente, skladišni kukci, dugotrajno zaštitno sredstvo, uskladištena pšenica, uskladišteni ječam

Dopisni autor:
Anita Liška, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, aliska@fazos.hr