Close
Skip to content

Otpor tla i volumna gustoća tla pri različitim sustavima obrade tla

Miro Stošić, Bojana Brozović, Tomislav Vinković, Boris Ravnjak, Maciej Kluz, Vladimir Zebec

https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.3 (izvorni znanstveni rad
PUNI TEKST

Sažetak

Stacionarni poljski pokus reducirane obrade tla proveden je u istočnoj Hrvatskoj na hipogleju tijekom triju sezona. Pokus je postavljen kao randomizirani blok-sustav u četiri ponavljanja. Sustavi obrade tla (TS) bili su sljedeći: 1) konvencionalna obrada tla oranjem na 30 cm (CT); 2) tanjuranje na 10–12 cm (DT); 3) rahljenje tla na 35 cm (LT); 4) no-tillage (NT). U eksperimentu su praćeni otpori tla (PR), vlaga tla (SM) i volumna gustoća tla (BD) na različitim TS-ovima i dubinama tla. Konusni penetrometar korišten je za mjerenje PR-a s 10 uboda po TS-u, praćeno sondiranjem za SM na svakih 10 cm, s četirima uzorcima do 40 cm dubine. BD je određen metalnim cilindrima na svakih 10 cm do 30 cm dubine. Izvagani uzorak je osušen do apsolutno suhoga uzorka, a zatim izračunan BD koristeći se apsolutno suhom masom uzorka tla (m_s) i volumena tla (V). PR i SM su bili pod značajnim utjecajem TS-a i dubine tla. CT je imao najniži PR na svim dubinama, DT je pokazao značajno veći PR na dubini tla od 10 do 20 cm u odnosu na CT. PR na NT bio je značajno različit od CT-a na svim dubinama tla. BD se znatno razlikovao po TS-u i dubini tla. Nakon tri godine CT je imao signifikantno manji BD na dubini 0-10 cm te signifikantno veći BD na dubini 20-30 cm u odnosu prema reduciranim sustavima obrade tla.

Dopisni autor:
Bojana Brozović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, bojana.brozovic@fazos.hr