Close
Skip to content

Osvrt na prirodne insekticide na bazi dijatomejske zemlje

Zlatko Korunić Korunić, Vlatka Rozman, Anita Liška, Pavo Lucić

https://doi.org/10.18047/poljo.22.1.2 (pregledni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Klimatski uvjeti imaju značajan utjecaj na djelotvornost dijatomejske zemlje (DZ). DZ je djelotvorna u suhim uvjetima i postaje praktično nedjelotvorna na štetne kukce u vlažnoj okolini. Visoka relativna vlaga zraka i oborine na otvorenome, kao i visoka vlaga zrnate poljoprivredne robe, smanjuju ili u potpunosti eliminiraju djelotvornost DZ-a na štetne kukce. Također, ovisno o vrsti kukaca, kao i o vrsti tretirane zrnate robe, početna je djelotvornost spora i niska te, da bi se ostvarila zadovoljavajuća djelotvornost, izloženost štetnih kukaca na tretiranoj robi trebala bi biti tijekom više dana. Uporaba DZ-a u vanjskome prostoru, naročito u područjima s obilnim oborinama, ne daje zadovoljavajuće rezultate. Stoga, glavna je uporaba DZ-a u zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, u industriji hrane, za obradu raznih površina i za suzbijanje štetnika u zatvorenome prostoru. Način djelovanja DZ-a na štetne kukce, utjecaj relativne vlage zraka i vlage robe na djelotvornost, sažeti pregled istraživanja djelovanja DZ-a u zaštiti uskladištenih žitarica, kao i istraživanja o mogućnosti smanjenja negativnog utjecaja na tretiranu robu, s kombiniranom primjenom DZ-a i drugih insekticidnih metoda smanjenoga rizika razmatraju se u ovome članku.

Dopisni autor:
Vlatka Rozman, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, vrozman@pfos.hr