Close
Skip to content

Nerastovsko svojstvo – mogućnosti i rješenja u uzgoju svinja

Boris Lukić, Emilija Cimerman, Nikola Raguž, Ivona Djurkin Kušec, Suzanne Rowe, Goran Kušec

https://doi.org/10.18047/poljo.22.2.9 (preliminarni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Kastracija muških svinja dugi je niz godina uobičajena zootehnička mjera koja se primjenjuje radi izbjegavanja nerastovskoga svojstva ili neugodnoga mirisa mesa spolno zrelih muških svinja. Međutim, u posljednjih desetak godina, svjetske udruge za zaštitu i dobrobit životinja kritiziraju kastriranje životinja u intenzivnome stočarskome uzgoju, stoga se u mnogim zemljama kastracija mora izvoditi uz primjenu anestetika te na bezbolniji i manje stresan način. Također, proizvodnju nerasta, pored nastanka nerastovskoga svojstva, prate važne prednosti i nedostatci, zbog kojih je takav način proizvodnje potrebno detaljnije istražiti. Glavni spojevi koji se nakupljaju u masnome tkivu, a smatraju se odgovornim za spomenuti neugodan miris i okus mesa nerasta, su androstenon i skatol. U ovome preglednome radu bit će izloženi fiziološki i zootehnički aspekti nastanka nepoželjnoga nerastovskoga svojstva i mogućnosti njegovoga suzbijanja u Republici Hrvatskoj.

Dopisni autor:
Boris Lukić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, 31000 Osijek, blukic@pfos.hr