Close
Skip to content

Navodnjavanje usjeva otpadnom vodom: problem ili rješenje?

Anamarija  Dellavia, Monika Marković, Đurđica  Kovačić, Ante Bubalo, Brigita  Popović, Mirna  Habuda-Stanić

https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.6 (pregledni znanstveni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga rada bio je dati kritički pregled trenutačnoga stanja nastanka otpadnih voda u različitim procesima u svijetu te njihovu upotrebu u navodnjavanju.  Zatim je dan kratak pregled klasifikacije  otpadnih voda i njihove mogućnosti krajnje  uporabe. Nadalje,  dan je konkretan  pregled  navodnjavanja  otpadnim vodama, uz relevantne  znanstvene radove u kojima su proučavani utjecaji navodnjavanja otpadnim vodama na biljke, tlo, ljude i okoliš. Naposljetku, poseban osvrt  dan je na smjernice i politike koje su predložili dionici EU-a u vezi s integracijom ponovne upotrebe otpadnih voda u planiranje i upravljanje vodama u kontekstu kružnoga gospodarstva, s posebnim naglaskom na nove tehnologije.

 

Dopisni autor:
Đurđica  Kovač, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, djkovacic@fazos.hr