Close
Skip to content

Modeliranje pogodnosti poljoprivrednog zemljišta za uzgoj ječma uporabom višekriterijske GIS analize

Ante Šiljeg, Mladen Jurišić, Dorijan Radočaj, Matej Videković

https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.6 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Važnost primjene višekriterijske analize primjenom Geografskoga informacijskog sustava (GIS-a) u planiranju poljoprivredne proizvodnje u porastu je zbog sve veće potrebe za boljim i održivim iskorištavanjem zemljišnih resursa. U ovome je istraživanju izrađen model izračuna pogodnosti poljoprivrednoga zemljišta Osječko-baranjske županije za uzgoj ječma primjenom višekriterijske GIS analize. Postupak istraživanja proveden je u skladu s temeljnim koracima višekriterijske GIS analize: postavljanjem cilja analize, određivanjem kriterija, standardizacijom vrijednosti, određivanjem težina kriterija, objedinjavanjem standardiziranih vrijednosti i težina kriterija te validacijom rezultata. Pri izračunu pogodnosti korišteno je pet skupina kriterija: geomorfometrijski, klimatski, pedološki, hidrološki i ograničavajući kriteriji. Težinski koeficijenti kriterija određeni su metodom analitičkoga hijerarhijskog procesa (AHP). Vrijednosti pogodnosti reklasificirane su prema standardu pogodnosti poljoprivrednoga zemljišta Organizacije za prehranu i poljoprivredu (FAO) u pet klasa. Rezultati istraživanja pokazali su da je prostor Osječko-baranjske županije dominantno umjereno pogodan (S2) za uzgoj ječma s 53,00% poljoprivrednoga zemljišta. Najviša točnost izračunane površine u odnosu na površine testnih ARKOD čestica postignuta je za vrlo pogodnu (S1) kategoriju pogodnosti u iznosu 99,82%. Izrađeni model predstavlja temelj za izračun pogodnosti ostalih kultura na području Osječko-baranjske županije, na mezo- i mikrorazini istraživanja.

Dopisni autor:
Mladen Jurišić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, mjurisic@fazos.hr