Close
Skip to content

Modeliranje karte za preciznu gnojidbu korištenjem GIS programa otvorenoga koda

Mladen Jurišić, Dorijan Radočaj, Ivan Plaščak, Irena Rapčan

https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.7 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Gnojidba je jedna od najvažnijih sastavnica precizne poljoprivrede koja osigurava visoke i stabilne prinose usjeva. Proces prostorne interpolacije podataka uzorka tla prepoznat je kao pouzdana metoda određivanja stope aplikacije u preciznoj gnojidbi. Međutim, primjeni besplatnih softvera geografskoga informacijskog sustava (GIS) otvorenoga koda često nije dana dovoljna pozornost. U ovome je istraživanju razvijena metoda modeliranja karte za preciznu gnojidbu korištenjem GIS softvera otvorenoga koda kako bi se omogućila šira i jeftinija dostupnost njezine primjene. Područje ispitivanja obuhvaćalo je tri neovisne lokacije u Osječko-baranjskoj županiji. Razvijena je metoda za preciznu gnojidbu šećerne repe za fosforov pentoksid, no njezina primjena je univerzalna bez obzira na vrstu usjeva. Obični kriging određen je kao optimalna metoda interpolacije, sa srednjim vrijednostima RMSE-a od 1,8754 i R2 od 0,6955. Usporedbom modeliranih vrijednosti precizne gnojidbe s konvencionalnim pristupom uočene su razlike od 4,1 kg ha-1 za lokaciju 1, 15,8 kg ha-1 za lokaciju 2 i 11,2 kg ha-1 za lokaciju 3. Te vrijednosti ukazuju na deficit fosforova pentoksida u tlu, a precizna gnojidba mogla bi osigurati njegov optimalan sadržaj u budućim sezonama sjetve.

Dopisni autor:
Dorijan Radočaj, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, dradocaj@fazos.hr