Close
Skip to content

Makropokusi kao važan čimbenik u procjeni agronomskih svojstava hibrida suncokreta

Anto Mijić, Ivica Liović, Aleksandra Sudarić, Tomislav Duvnjak, Branimir Šimić, Antonela Markulj Kulundžić

https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.4 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Provedba makropokusa predstavlja jedan od bitnih elemenata u kvantifikaciji agronomskih svojstava hibrida suncokreta. Stoga su, s ciljem procjene prinosa zrna, sadržaja ulja te učinka fungicida na dominantne bolesti hibrida suncokreta, analizirani rezultati makropokusa na lokalitetu Čepin u razdoblju 2010. – 2020. godine. U pokusima je sudjelovalo 17 sjemenskih kuća, a ukupan broj hibrida tijekom istraživanja bio je 439. Najmanji broj hibrida bio je u 2010. godini (27), a najveći u 2018. godini (66). Prosječan prinos zrna u netretiranoj varijanti bio je 3,7 t ha-1, a u tretiranoj 3,8 t ha-1. Najveći prinos zrna ostvaren je 2017. godine: 4,6 t ha-1 u tretiranoj, a 4,5 t ha-1 u netretiranoj varijanti. Pojedinačno je po hibridu iste godine ostvaren i najveći prinos zrna u tretiranoj varijanti (5,8 t ha-1). Prosječan sadržaj ulja u netretiranoj varijanti iznosio je 44,04 %, a u tretiranoj 44,69 %. Najveći sadržaj ulja ostvaren je u tretiranoj varijanti 2011. godine, i to 46,73 %, a u netretiranoj varijanti 2012. godine, i iznosio je 45,78 %. Pojedinačno je po hibridu najveći sadržaj ulja (50,08 %) bio 2012. godine u tretiranoj varijanti. Najučinkovitije tretiranje suncokreta fungicidima bilo je u 2019. godini, kada je ostvareno povećanje prinosa zrna za 0,54 t ha-1 i sadržaja ulja za 0,78 %. Ostvareni prinos zrna, sadržaj ulja i učinak djelovanja fungicida u proizvodnji suncokreta u velikoj mjeri ovise o godini. Kvalitetne i pravovremeno primijenjene agrotehničke mjere, uz visok nivo znanja i iskustva proizvođača, od izuzetnoga su značenja za postignuće visokih i stabilnih prinosa zrna i sadržaja ulja suncokreta.

Dopisni autor:
Anto Mijić, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, anto.mijic@poljinos.hr