Close
Skip to content

Laboratorijska testiranja insekticidne učinkovitosti dinatrijevog oktaborat tetrahidrata, dijatomejske zemlje i amorfnoga silika gela na sitophilus oryzae (l.) te njihov utjecaj na hektolitarsku masu pšenice

Zlatko Korunić, Vlatka Rozman, Anita Liška, Pavo Lucić

https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Istraživali smo insekticidnu učinkovitost tri različita inertna prašiva: dinatrijev oktaborat tetrahidrat (DOT) i dijatomejsku zemlju (DZ) Celatom® Mn 51 primijenjenih kao prašivo i suspenzija i silika gel Sipernat® 50 S u obliku prašiva na Sitophilus oryzae (L.) te njihov utjecaj na smanjenje hektolitarske mase. Sipernat® 50 S bio najučinkovitije je prašivo s vrlo brzim inicijalnim djelovanjem. DZ i DOT imaju sličnu učinkovitost na S. oryzae. DOT je imao nisko inicijalno djelovanje, no nakon produženog izlaganja od 8., a osobito 21. dana, mortalitet je vrlo visok (100%), slično djelovanju DZ-a. Sličan slijed prašiva zabilježen je i kod utjecaja na smanjenje hektolitarske mase. Pri dozama od 200 i 500 ppm, najmanju razliku u hektolitarskoj masi u odnosu na hektolitarsku masu netretirane pšenice imao je DOT (-1,1 i -1,9 kg hl-1, kako slijedi), potom Celatom® MN 51 (-3,5 i -4,3 kg hl-1, kako slijedi) te Sipernat® 50 S (-5.2 i -5.5 kg hl-1, kako slijedi). Zbog takvog učinka na hektolitarsku masu pšenice, DOT pripada u skupinu s najslabijim negativnim učinkom na hektolitarsku masu i stoga je obećavajuće prašivo u suzbijanju štetnika na uskladištenoj pšenici

Dopisni autor:
Anita Liška, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska, aliska@pfos.hr