Close
Skip to content

Koncentracija kortizola u slini junica u tovu držanih u obogaćenome okolišu pri različitim gustoćama naseljenosti

Kristina Matković , Ranka Šimić, Renata Barić Rafaj, Marica Lolić, Mario Ostović 

https://doi.org/10.18047/poljo.27.2.8  (Izvorni znanstveni članak)

PUNI TEKST

Sažetak

Cilj istraživanja bio je procijeniti učinak obogaćenja okoliša i različitih gustoća naseljenosti na razinu stresa kod junadi u tovu mjerenjem koncentracije kortizola u slini. Kolorimetrijskim kompetitivnim enzimskim imunotestom analizirano je ukupno 320 uzoraka sline junica tijekom završnoga četveromjesečnog tova. Junice su bile držane pri gustoćama naseljenosti od 3,3 i 4,5 m2/životinji u standardnim proizvodnim uvjetima, koji su u pokusnim skupinama dodatno obogaćeni mehaničkom četkom za njegu i blokovima soli. Rezultati
istraživanja pokazali su da je koncentracija kortizola na kraju tova bila značajno viša u usporedbi s početnom razinom u svim skupinama junica, bez značajnih razlika među skupinama. Nije bilo značajne povezanosti između korištenja četke za njegu i koncentracije kortizola, no utvrđena je značajna negativna povezanost između korištenja blokova soli i koncentracije kortizola, što upućuje na povoljan učinak ovoga jednostavnog, komercijalno dostupnog i relativno jeftinog obogaćenja okoliša.

Ključne riječi: govedo, kortizol, stres, obogaćeni okoliš, gustoća naseljenosti, dobrobit životinja

Dopisni autor:
Mario Ostović, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, Hrvatska, mostovic@vef.unizg.hr