Close
Skip to content

Komparativni učinak različitih insekticida i kaolina na smanjenu brojnost populacije Cacopsylla pyri L.

Vesna Tomaš, Ines Mihaljević, Dominik Vuković, Marija Viljevac Vuletić, Vlatko Galić, Zvonimir Zdunić, Viktor Tomeš, Krunoslav Brus

https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae) jedan je od najozbiljnijih gospodarskih štetnika kruške u istočnoj Hrvatskoj. Dosadašnje metode suzbijanja štetnika u Republici Hrvatskoj dovele su do rezistentnosti kruškine buhe na pojedine insekticide. Ciljevi dvogodišnjega istraživanja bili su odrediti optimalan broj tretmana s ciljem suzbijanja štetnika na temelju praćenja životnoga ciklusa te utvrditi učinkovitost kaolina u usporedbi s drugim kemijskim insekticidima u četiri različita tretmana (T1: integrirane zaštite bilja (IPM) – diflubenzuron, spirotetramat, abamektin, acetamprid; T2: akrinatrin + abamektin, T3: kaolinska glina, T4: kontrolni tretman). Istraživanje je provedeno 2017. i 2018. godine na pokusnome nasadu kruške starosti šest godina, na tri sorte (Williams, Conference, Abate Fetel) Praćenje populacije štetnika i njezinih razvojnih stadija obavljeno je na dva jednogodišnja izbojka po stablu svake sorte u svim ponavljanjima. Tretman T1 pokazao je najbolje rezultate, s najvećom učinkovitošću od 84 – 95 % ovisno o godini istraživanja, dok je tretman s kaolinom imao najnižu učinkovitost, koja je varirala u odnosu na godinu (37 – 71 %).

Dopisni autor:
Vesna Tomaš, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, vesna.tomas@poljinos.hr