Close
Skip to content

Komparativna analiza biokemijskih i hematoloških pokazatelja svinja različitih genotipova iz slobodnog uzgoja

Mislav Đidara, Marcela Šperanda, Vladimir Margeta, Dalida Galović,  Ivana Prakatur, Martina Pavlić

https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.8 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U ovome istraživanju utvrđeni  su biokemijski i hematološki pokazatelji svinja različitoga genotipa crne slavonske (BS) i križanaca crne slavonske svinje i duroka (BSxD), hranjenih istim obrokom i držanih u istim uvjetima  slobodnoga uzgoja.  Istraživanjem  su utvrđene  veće koncentraciji ukupnih bjelančevina  i glukoze u plazmi crne  slavonske svinje,  što je najvjerojatnije pokazatelj većih  hranidbenih potreba križanaca. Broj leukocita bio je veći u krvi crne slavonske svinje. Aktivnost alkalne fosfataze u plazmi smanjivala se tijekom trajanja pokusa, a utvrđene su i razlike između skupina. Koncentracija fosfora i magnezija opadala je u skladu s rastom svinja, odražavajući promjenu metaboličkih zahtjeva. Hemoglobin, hematokrit i broj eritrocita  varirali su između skupina. Vrijednosti MCV-a i MCH-a kod križanaca ukazivale  su na brzu proizvodnju eritrocita. Opisane razlike u biokemijskim i hematološkim pokazateljima svinja različitih genotipova u uvjetima slobodnoga uzgoja koristan su alat za bolje praćenje zdravlja i poboljšanje proizvodnih pokazatelja.

Dopisni autor:
Vladimir Margeta, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, vmargeta@fazos.hr