Close
Skip to content

Karakterizacija sadržaja izoflavona u hrvatskoj kolekciji crvene djeteline

Marijana Tucak, Svetislav Popović, Daniela Horvat, Tihomir Čupić, Goran Krizmanić, Marija Viljevac Vuletić, Marija Ravlić

https://doi.org/10.18047/poljo.25.1.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Crvena djetelina višegodišnja je krmna kultura bogata izoflavonima, bioaktivnim spojevima s pozitivnim utjecajem na zdravlje ljudi i životinja. Cilj istraživanja bio je utvrditi varijabilnost sadržaja izoflavona hrvatske kolekcije crvene djeteline te identificirati najzanimljivije materijale koji će se koristiti u oplemenjivačkome programu za razvoj novih sorata za specifične namjene. Uzorci lista prikupljeni su u stadiju pune cvatnje iz 29 sorata/populacija crvene djeteline (dvije sorte, dvadeset oplemenjivačkih populacija, sedam lokalnih populacija), a identifikacija i kvantifikacija izoflavona obavljena je pomoću HPLC analize. Najzastupljeniji izoflavoni u sortama/populacijama crvene djeteline bili su formononetin i biohanin A. Utvrđena je značajna varijabilnost među sortama/populacijama u sadržaju ukupnih i individualnih izoflavona. Identificirane su populacije s vrlo visokim i niskim sadržajem kako ukupnih, tako i pojedinačnih izoflavona koje će se koristiti u oplemenjivačke svrhe za razvoj novih krmnih kultivara ili za specifične namjene u farmaceutskoj industriji

Dopisni autor:
Marijana Tucak, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, mtucak@poljinos.hr