Close
Skip to content

Integrirana zaštita pšenice u suzbijanju fitopatogene gljive Fusarium graminearum

Magdalena Matić, Renata Baličević, Dario Novoselović, Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić

https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.1 (pregledni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Fuzarijska palež klasova (FHB) pšenice ekonomski je značajna bolest koja može imati nepovoljne posljedice na prinos i kvalitetu pšenice. Do danas ne postoji mjera zaštite koja osigurava potpunu zaštitu usjeva pšenice, ali kombinacija više mjera može dati dobre rezultate. Učinkovitost svake pojedine mjere pod utjecajem je okolišnih uvjeta koji prevladavaju tijekom vegetacijske sezone, a učinkovitost će ovisiti i o osjetljivosti pojedine sorte na FHB. Sve veći broj istraživanja potvrđuje kako je integrirana zaštita bilja (IZB) ključ za što uspješniju borbu protiv FHB-a. Kako bi primijenjene mjere zaštite bile što uspješnije, od iznimne je važnosti dobro poznavati uzročnika bolesti, njegov životni ciklus i ekologiju. Budući da je F. graminearum dominantni uzročnik FHB-a na području Republike Hrvatske, osobiti naglasak je stavljen na sve dostupne mjere zaštite u njegovu suzbijanju

Dopisni autor:
Magdalena Matić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, maticm@fazos.hr