Close
Skip to content

In memoriam

PUNI TEKST

Sažetak

U Vinkovcima je 5. kolovoza 2021. godine preminuonaš profesor Branko Berić, gospodin i iznad svega dobar čovjek.
Prof. dr. sc. Branko Berić rođen je u Đakovu 21.rujna 1932. godine. Završio je Poljoprivredni fakultet u Zagrebu 1960. godine i stekao naslov diplomiranoga inženjera poljoprivrede. Nakon diplomiranja zasnovaoje radni odnos u Stočarskome poslovnom savezu kao referent za stočarstvo, a s toga je mjesta 1962. godine prešao na tadašnju novoosnovanu Višu poljoprivrednu školu u Vinkovcima, na kojoj je bio zaposlen kao asistent, kasnije i kao profesor na predmetu Sitno stočarstvo. Usporedno, u dopunskome radnom odnosu, radio je i kao predavač na Srednjoj poljoprivrednoj školi u Vinkovcima. U tome razdoblju bio je rukovoditelj svinjogojske i peradarske proizvodnje na školskoj ekonomiji, a tijekom dvogodišnjega razdoblja obavljao je i dužnost direktora Više poljoprivredne škole Vinkovci. Magistrirao je na Poljoprivrednome fakultetu u Zagrebu 1973., a doktorirao 1981. na Poljoprivrednome fakultetu u Sarajevu. Integracijom Više poljoprivredne škole u Vinkovcima s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku 1977. prešao je na Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Sitno stočarstvo bilo mu je područje znanstvenoga i nastavnog rada, kojim se bavio cijeli svoj radni vijek. Nakon više desetljeća rada na Poljoprivrednome fakultet u Osijeku, prof. dr. sc. Branko Berić otišao je u zasluženu mirovinu 1999. godine. Obavljao je i veći broj funkcija na Fakultetu i Sveučilištu u Osijeku: bio je prodekan za organizaciju i financije u razdoblju od 1982. do 1984. godine, član Nastavničkoga vijeća fakulteta, član Komisije za izradu nastavnih programa stočarskoga smjera, član Sveučilišne komisije za kadrove, predsjednik Radničkoga savjeta BTZNC–a Osijek, predsjednik Radničkog savjeta Fakulteta, član Komisije za diplomske radove i doktorate te fakultetski predstavnik u Zajednici poljoprivrednih fakulteta i viših škola Jugoslavije. Bio je također član Hrvatskoga agronomskog društva. Kao autor ili koautor objavio je preko 80 znanstvenih i stručnih radova te stručnih programa i priručnika. Bio je istraživač-suradnik na većem broju znanstvenih i stručnih projekata. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim simpozijima i savjetovanjima. Bio je čovjek kojemu se uvijek moglo vjerovati. Uvijek je bio spreman za razgovor. Krasile su ga njegova jednostavnost, skromnost, brižnost i pristupačnost. Zračio je toplinom, a plijenio blagošću. Bio je omiljen profesor kako studentima, tako i svojim kolegama i mlađim suradnicima. Pravednost i osjećaj za čovjeka bili su mu vodilja kroz život. Dragi profesore, hvala Vam od srca u ime djelatnika Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i u osobno ime za sve što ste učinili za njegov razvoj i napredak hrvatske agronomije!
Posljednje počivalište prof. Berića u obiteljskoj je grobnici na Gradskome groblju u Vinkovcima.
Dragi profesore, neka Vam je vječna slava i hvala!