Close
Skip to content

Hematološki pokazatelji ovaca tijekom laktacije u ekološkom uzgoju

Zvonko Antunović, Josip Novoselec, Željka Klir

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.7  (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj istraživanja bio je utvrditi promjene hematoloških pokazatelja u ovaca tijekom laktacije u ekološkom uzgoju. Istraživanje je provedeno na 32 Merinolandschaf ovce, dobi od 4 godine, u 3. laktaciji. Uzimanje uzoraka krvi provedeno je u istih ovaca 20., 60. i 100. dan laktacije. Ovce su bile hranjene krmnom smjesom i livadnim sijenom ekološkoga podrijetla. Utvrđeni su hematološki pokazatelji (broj leukocita-WBC, broj eritrocita-RBC, broj trombocita-PLT te sadržaj hemoglobina-HGB, hematokrit-HCT, prosječni volumen eritrocita-MCV, prosječni sadržaj hemoglobina u eritrocitima-MCH, prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima-MCHC) u punoj krvi ovaca te diferencijalna krvna slika (segmentirani neutrofili-SEG, nesegmentirani neutrofili-NESEG, limfociti-LYM, eozinofili-EOZ, monociti-MON i bazofili-BAS). Tijekom laktacije utvrđeno je značajno smanjenje broja RBC-a (9,36-8,62×1012 L-1) i sadržaja HGB-a (92,59-86,25 g L-1) te broja BAS-a (0,41-0,03%), dok se broj MON-a (0,53-0,06%) smanjivao do 60. dana laktacije. Utvrđene su značajne korelacije između većega broja hematoloških pokazatelja u krvi ovaca u laktaciji. Značajno pozitivna i potpuna korelacija utvrđena je između sadržaja RBC-a i HGB-a (0,96), a vrlo jaka pozitivna korelacija između HCT:HGB-a, RBC:HCT-a te MON:MCH-a (0,82, 0,76 i 0,80) i jaka negativna između MCH:MCHC-a (-0,63). Navedeno ukazuje na značajnu međuovisnost većine hematoloških pokazatelja u ovaca tijekom laktacije u ekološkom uzgoju.

Dopisni autor:
Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, zantunovic@pfos.hr