Close
Skip to content

Gospodarska svojstva tradicijskih sorata krumpira Poli i Brinjak

Ana Pospišil, Jurica Vugrinec, Milan Pospišil

https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu su prikazani rezultati trogodišnjih istraživanja gospodarskih svojstava dviju komercijalnih (Désirée i Colomba) i dviju tradicijskih sorata krumpira (Poli i Brinjak) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno tijekom 2020., 2021. i 2022. godine na pokušalištu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u uvjetima bez navodnjavanja. Značajno najveći prinos gomolja (33,10 t ha-1) ostvaren je u 2020. godini, u kojoj je tijekom vegetacije palo najviše oborina (583,6 mm). U trogodišnjem prosjeku, signifikantno najveći  prinos gomolja ostvarile su sorte Désirée (27,37 t ha-1) i Poli (26,17 t ha-1). Najveći udio suhe tvari utvrđen je kod sorata Poli (23,37 %) i Brinjak (23,26 %), a najmanji kod sorte Colomba (17,39 %). U 2020. godini, koja je za krumpir bila vremenski povoljna, najveći udio u prinosu gomolja imala je frakcija > 55 mm, a u nepovoljnim godinama frakcija 35 – 55 mm. Unutar frakcije > 55 mm, najveći udio gomolja imala je sorta  Désirée, a unutar frakcije 35 – 55 mm sorte Poli i Brinjak. U prosjeku, najveći udio sitnih gomolja (manjih od 35 mm) imala je sorta Poli, a najveći udio krupnih gomolja (većih od 55 mm) sorta Colomba. Najveći broj gomolja po biljci utvrđen je kod sorte Poli, a najveća masa gomolja po biljci kod sorte Désirée. Iako su tradicijske  sorte krumpira u nekim svojstvima inferiorne u odnosu na komercijalne,  nužno ih je ozdraviti od virusa i očuvati (on-farm) radi održavanja bioraznolikosti i raznolikosti u gastronomskoj ponudi.

 

Dopisni autor:
Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, mpospisil@agr.hr