Close
Skip to content

Fitokemijski sastav mljevene začinske paprike iz istočne Dunavske regije

Tomislav Vinković, Valentina Gluščić, Gordana Mendaš, Ivana Vinković Vrček, Nada Parađiković, Monika Tkalec, Ivna Štolfa Čamagajevac

https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi fitokemijski sastav slatke i ljute začinske paprike podrijetlom iz različitih uzgojnih područja u Istočnoj dunavskoj regiji, tj. u Hrvatskoj, Srbiji i Mađarskoj. Dobiveni rezultati pokazali su kako se sastav i razina metabolita, kao i antioksidacijska aktivnost, u uzorcima začinske paprike značajno razlikuju između različitih uzgojnih područja. Prvi su put istaknute jasne razlike u kemijskome sastavu slatkih i ljutih sorata mađarske paprike proizvedene u tri različite države Istočne dunavske regije. Općenito, uzorci paprike iz Hrvatske imali su najveći sadržaj karotenoida, ali najniže vrijednosti fenola i flavonoida. Uzorci ljute paprike iz Hrvatske imali su najveći sadržaj kapsaicina i dihidrokapsaicina, kao i najviše Scovilleovih jedinica ljutine. Stoga, ovo istraživanje ukazuje na prikladnost određenih uzgojnih područja za dobivanje paprike željenoga kemijskoga sastava. Podatci su vrlo zanimljivi i važni za prehrambeno prerađivačku i farmaceutsku industriju, kao i za usmjeravanje regionalnih proizvođača prema dobivanju kvalitetne mljevene paprike.

Dopisni autor:
Tomislav Vinković, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, tomislav.vinkovic@fazos.hr