Close
Skip to content

Fauna prizemnih člankonožaca u vinogradima Zadarske županije (Hrvatska)

Kristijan Franin, Gabrijela Kuštera, Frane Šišeta

https://doi.org/10.18047/poljo.22.2.8 (preliminarna komunikacija)
PUNI TEKST

Sažetak

Način poljoprivredne proizvodnje, kao i gospodarenje tlom, ima veliki utjecaj na bioraznolikost i sastav prizemnih člankonožaca. U ovome je radu istražena brojnost i raznolikost faune pauka i prizemnih kukaca u vinogradima na području Zadarske županije. U svakome je vinogradu postavljeno 16 lovnih posuda, po 4 u svaki red, na razmaku od 3 m. Uzorci su uzimani svakih petnaest dana od početka svibnja do kraja listopada 2014. godine. Uhvaćeno je sveukupno 469 jedinki, svrstanih unutar 6 redova i 23 porodice. Uočena je statistički značajna razlika između pojedinih redova. Najveća brojnost zabilježena je kod opnokrilaca (38,8%), kornjaša (31,98 %) i pauka (27,93 %). Najveći broj jedinki pronađen je u integriranome vinogradu, dok su u konvencionalnome vinogradu na kršu pronađene samo 63 jedinke. Rezultati su pokazali značajnu razliku u sastavu člankonožaca između integriranoga i konvencionalnih vinograda. Najveća brojnost i raznolikost (Shannon Wiener Indeks) utvrđena je u integriranom (2,36), za razliku od konvencionalnoga vinograda Zaton (2,23). Rezultati potvrđuju važnost travnatoga pokrova, posebno korova, na brojnost i raznolikost faune člankonožaca u vinogradu.

Dopisni autor:
Kristijan Franin,Sveučulište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sredozemlja, Zadar, Hrvatska, kfranin@unizd.hr