Close
Skip to content

Faktori koji utječu na efikasnost genomskih predviđanja u testkrižancima biparentalne populacije

Vlatko Galić, Maja Mazur, Andrija Brkić, Mirna Volenik, Antun Jambrović, Zvonimir Zdunić, Domagoj Šimić

https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Mnogi faktori, kao što su heritabilnost svojstva, veličina i struktura radne populacije i broj markera, utječu na efikasnost genomskih predviđanja (r_MP). Cilj ovoga rada bio je ispitati faktore povezane s〖 r〗_MP za visinu klipa i visinu biljke u dvije gustoće sjetve kod test-križanaca IBM populacije kukuruza (Zea mays L.). Izračunane su genetske korelacije između radne i validacijske populacije. Dobivene su visoke procjene heritabilnosti i korelacije između svojstava. Procjene r_MP bile su različite od nule za sve kombinacije svojstvo -gustoća. što ukazuje na efikasnost genomske selekcije. Vrijednosti genetskih korelacija između radne i validacijske populacije bile su niže od očekivanih. Međutim, jaka korelacija dobivena je između genetske korelacije radne i validacijske populacije i r_MP za sve tri veličine radne populacije (20-40%, 40-60% i 60-80%), što ukazuje da se uz odgovarajuću selekciju veličina radne populacije može održati niskom zadržavajući visoku vrijednosti〖 r〗_MP-a . Potrebna su daljnja istraživanja odnosa između radne i validacijske populacije s većom efektivnom veličinom populacije jer smanjivanje veličine radne populacije, uz održavanje visoke vrijednosti〖 r〗_MP-a može omogućiti učinkovitiju alokaciju resursa u oplemenjivačkome programu kukuruza.

Dopisni autor:
Maja Mazur, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, maja.mazur@poljinos.hr