Close
Skip to content

Entomopatogene gljive roda Fusarium: potencijal u biološkoj kontroli kukaca

Slavko Grgić , Jasenka Ćosić, Ankica Sarajlić 

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.7 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Uzrokujući direktne ili indirektne štete i prenoseći biljne bolesti, kukci stvaraju višestruke gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji, što se očituje smanjenom kvalitetom i prinosom usjeva. Uz primjenu kemijskih insekticida, koji su najčešći u konvencionalnoj poljoprivredi, nastoje se pronaći odgovarajući alternativni načini suzbijanja štetnika koji su okolišno prihvatljivi. Jedan je od takvih načina biološka kontrola kukaca entomopatogenim gljivama, za koje je utvrđena iznimno visoka učinkovitost u suzbijanju mnogih vrsta kukaca. Cilj rada bio je navesti mogućnosti suzbijanja kukaca entomopatogenim gljivama roda Fusarium te prikazati njihov
potencijal primjene, od tretiranja sjemena, tretiranja kukaca do tretiranja skladišta. Brojne vrste roda Fusarium pokazale su visoku učinkovitost suzbijanja kukaca u svim fazama njihovog razvoja te su pogodne za daljnja istraživanja.

Dopisni autor:
Slavko Grgić, mag. ing. agr., Sveučičište Josipa Jurja Strossamyera u Osjeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, slavko.1309@gmail.com