Close
Skip to content

Eksperiment odabira na svježem mesu crne slavonske svinje: preliminarno istraživanje

Sanja Jelić Milković, Ružica Lončarić, Krunoslav Zmaić, David Kranjac, Maurizio Canavari

https://doi.org/10.18047/poljo.27.2.10 (Izvorni znanstveni članak)

PUNI TEKST

Sažetak

Dosada u Hrvatskoj metodom eksperimenta odabira nisu provedena istraživanja koja se bave preferencijama potrošača prema određenomu poljoprivredno-prehrambenom proizvodu. Dostupno je malo podataka o preferencijama hrvatskih potrošača s obzirom na društvenu odgovornost (očuvanje bioraznolikosti, održivost ruralnoga prostora i dobrobit životinja) i odnos prema izboru i ponašanju potrošača u korist lokalnih pasmina svinja, u ovome slučaju pasmine crne slavonske svinje. Za prikupljanje podataka korištena je anketa, a kao instrument korišten je anketni upitnik. Istraživanje je provedeno na uzorku od n = 100 hrvatskih potrošača, anketiranih putem interneta s pomoću hipotetskoga eksperimenta odabira. Podatci su analizirani s pomoću triju logit modela: multinomnoga logit model (MNL), modela slučajnih parametara (RPL) i modela slučajnih parametara — pogreške u komponentama (RPL-EC) kako bi se ispitale heterogene sklonosti potrošača prema svježemu butu crne slavonske svinje. Prema podatcima istraživanja, hrvatski potrošači preferiraju tamniju crvenu boju svježega svinjskog mesa crne slavonske svinje uzgajane u otvorenome i poluotvorenom sustavu držanja. Također, u odnosu na meso bez oznaka, potrošači preferiraju svježe meso s geografskim oznakama kontinentalna Hrvatska i kontinentalna Hrvatska + ZOI.

Ključne riječi: svježe meso, crna slavonska svinja, eksperiment odabira, multinomni logit, model slučajnih parametara i model slučajnih parametara — pogreške u komponentama

Dopisni autor:
Sanja Jelić Milković, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, sanja.jelic@fazos.hr