Close
Skip to content

Ekonomska održivost sustava obrade ozime pšenice

Miro Stošić, Ljubica Ranogajec, Brigita Popović

https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.11 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Multidisciplinarni terenski pokus za ozimu pšenicu izveden je u Hrvatskoj tijekom triju sezona . Namjera ove studije bila je ispitati učinak sustava obrade tla (TS) na ekonomske pokazatelje kao što su bruto-marža (GM), stopa profitabilnosti (ROP), isplativost (E) i produktivnost (P). TS su bili sljedeći: CT — oranje do 30 cm dubine, DT — tanjuranje 8-12 cm dubine, LT — rahljenje do 35 cm dubine i NT — bez obrade tla. Eksperimentalni je dizajn bio randomiziran i blokni, u četiri ponavljanja, pri čemu je osnovna TS parcela iznosila 540 m2. Ekonomski pokazatelji izračunani su korištenjem ekonomskih jednadžba i standarda. Statistička analiza provedena je softverom SAS 9.3 i Microsoft Excelom 2016. Dobiveni rezultati ukazuju da je s aspekta ekonomskih proračuna LT ostvario najbolje ekonomske rezultate. ROP je redom bio sljedeći: CT (32,67%) < DT (37,39%) < LT (40,31%) < NT (42,29%). Isti redoslijed utvrđen je i za E, i to redom: CT (1,33) < DT (1,37) < LT (1,40) < NT (1,42). NT je ostvario najbolji P zbog najnižih troškova proizvodnje, ali zbog znatno nižega prinosa NT ima ograničeno usvajanje u praksi. Održiva poljoprivredna proizvodnja implementacijom reduciranih sustava obrade tla ima svoje mogućnosti i potencijal, i to posebno ekonomski, potencirajući ekoodrživost i financijsku učinkovitost poljoprivredne proizvodnje.

Dopisni autor:
Miro Stošić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, miro.stosic@fazos.hr