Close
Skip to content

Efekt navodnjavanja i gnojidbe dušikom na prinos sjemena soje s korelacijom u odnosu na koncentraciju bjelančevina i ulja

Darija Galić Subašić, Mladen Jurišić, Irena Jug, Marko Josipović, Darko Kiš, Irena Rapčan

https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.6 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu su prikazani rezultati trogodišnjih poljskih pokusa (2013. – 2015.), s ciljem utvrđivanja utjecaja navodnjavanja, gnojidbe dušikom i sorte te njihove interakcije na prinos i kemijska svojstva zrna soje. Ispitivane su četiri sorte soje (Lucija, Vita, Ika i Tena) različitih grupa zriobe kao pod‐podčimbenik (C). Analizom varijance utvrđeno je da se glavni čimbenik (A – navodnjavanje) statistički vrlo značajno (P≤0,01) odrazio na prinos zrna u svima trima godinama. Podčimbenik (B – gnojidba dušikom) imao je utjecaja na prinos zrna zavisno o godini istraživanja, dok je pod‐podčimbenik (C – sorta) značajno utjecao na sva ispitivana svojstva. Interakcije čimbenika i njihova značajnost razlikovale su se prema godini istraživanja. Ostvareni prinos zrna u 2013. godini (3883 kg ha-1) ukazuje na veliko značenje međusobnoga djelovanja svih čimbenika. Tijekom istraživanja utvrđene su korelacije između prinosa sjemena i koncentracije bjelančevina i ulja.

Dopisni autor:
Darija Galić Subašić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, dgsubasic@fazos.hr